Hyvät johtajat

MISTÄ ON HYVÄT JOHTAJAT TEHTY

OSAATKO JOHTAA OSAAMISTA?

Johtaminen on organisaation vaikuttavin prosessi kaikissa tilanteissa -myös muutoksessa. Se liittyy kaikkiin toiminnallisiin prosesseihin ja ohjaa niitä. Hyvät johtajat edistävät koko henkilöstön työhyvinvointia sekä tavoitteisiin ja tulokseen pääsemistä.
Tule mukaan rakentamaan Happy Street Buffet ! Samalla perehdytään voimavarainventaario -menetelmään ja konkretisoidaan reflektion merkitystä esimies- ja työyhteisötaidoissa.

Koulutus on tarkoitettu johtavassa tai kehittämistehtävissä toimivalle henkilöstölle ammatillisissa oppilaitoksissa.

TAVOITTEET

Tavoitteena on johtamisosaamisen ja itsensä johtamisen vahvistaminen.

Happy Street Buffet - toiminnan aikana pohditaan, miten johtamistoiminnassasi voimavarainventaario ja itsensä johtaminen toteutuvat arjessa. Toinen lähitapaaminen toteutetaan omassa organisaatiossasi yhdessä sovitulla tavalla. Näiden kahden lähitapaamisen välillä kokeilet jotain itsellesi uutta toimintatapaa omassa organisaatiossasi.

Me itse ry on yhteistyökumppanimme ja mukana rakentamassa Happy Street Buffet´ta.

TOTEUTUS JA SISÄLTÖ

Mistä on hyvät johtajat tehty -kokonaisuus koostuu ennakkovalmistautumisesta, osallistumisesta kahteen lähitapaamiseen ja oman johtamistoiminnan muutoksesta ja sen reflektoinnista.

Arjen tuomien haasteiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Tukea ja ideoita löytyy tästä foorumista!

AIKATAULU

Koulutus toteutetaan vuosina 2018-2020. Tarkemmista aikatauluista sovitaan tarvelähtöisesti asiakasorganisaation kanssa.

HINTA

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja täten maksutonta osallistujille.