Koulutuksen sisältö

Toteutus ja sisältö

  • VOIMAVARAINVENTAARIO

Itseluottamus nousee usein esille esimiestehtävissä ja -valmennuksessa. Itseluttamusta toivotaan lisää, mutta aina ei tiedetä, kuinka sitä voisi rakentaa ja mikä olisi juuri minulle parhaiten soveltuvinta. Itseluottamuksen puute näkyy ja tuntuu usein juuri ihmisten johtamisessa. Parhaimmillaan hyvä itseluottamus on avain hyviin tuloksiin ja tavoitteiden toteuttamiseen. Itseluottamus on myös taito, jota voi ja kannattaa treenata.

Voimavarakeskeisyyttä voidaan määritellä tapana tulkita, ajatella ja toimia suhteessa itseen ja toisiin ihmisiin. Keskeistä tämäntyyppisessä ajattelussa ja toiminnassa on ratkaisukeskeisyys, yksilön omien voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen.

Usein on myös niin, että monimutkaisilta tuntuviin pulmiin on löydettävissä yksinkertaiset ja konkreettiset ratkaisut. Voimavara8inventaario mahdollistaa sinun käyttöösi parhaiten toimivat, tehokkaimmat ja käyttökelpoisimmat menetlmät hyvän johtajuuden itseluottamuksen luomiseen!

Jokaisella meistä on hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, joiden avulla voimme oivaltaa jotakin uutta tai erilaista ja oivallusten kautta löytää oman toiminnan aarekartan.
 

"Tärkeintä elämässä ei ole se että näemme sen mitä on jossain kaukana, vaan se että teemme sen mikä on suoraan edessämme."   Thomas Carlyle
 

  • ITSENSÄ JOHTAMINEN

Voidakseen johtaa itseään, on tunnettava itsensä. Hyvä itsetuntemus ja -luottamus on tärkeä perusta itsensä johtamiselle. Kaikkia näitä on mahdollista myös kehittää tuloksellisesti. Itseään johtamalla voi tutustua itseensä yhä paremmin, löytää kehittämishaasteita, kohdentaa konkreettisia arjen tavoitteita ja tehdä suunnitelmia niiden totuettamiseksi.

Eräs johtajan tärkeimmistä tehtävistä on henkilöstön hyvinvoinnista huolehtinen. Vain hyvinvoiva henkilöstö jaksaa pysä mukana arjen vauhdissa sekä jatkuvassa uudistumisprosessissa.

Hyvä johtaja osaa käyttää hyväkseen johtamisen syvällisempiä tasoja, tilannetajua, tunnejohtamista sekä arjen viisautta, joka saa ihmiset kokemaan luottamusta ja oivaltamaan työnsä merkityksen sekä tarkoituksen.
 

"On olemassa sisäinen ilo, joka ei kammoa vakavuutta eikä yksinäisyyttä, joka on aina toimelias ja oma itsensä. Sen lähde sijaitsee syvällä olemuksesi alkuperässä. Anna vesien tunkeutua tietoisuuteesi ja kuvastaa hyvää ja kaunista, aivan kuin vuorien välissä oleva lähde heijastaa aurinkoa ja monenmuotoisia pilviä."  Axel Fredenholm